ReadyPlanet.com
dot
Products

Paper Cup | ถ้วยกระดาษ < Click

ถ้วยร้อน | ถ้วยเย็น

ถ้วยไอศครีม | ถ้วยอาหาร

 

Paper Tray | ถาดกระดาษ < Click

ถาดใส่ขนมปัง | ถาดใส่อาหาร

ถาดเคลือบ PE ขึ้นรูปสำเร็จ

 

Paper Box | กล่องกระดาษ < Click

กล่องข้าวโพด | กล่องเค้ก

กล่องขนม | กล่องบะหมี่

 

 

ถ้วยอาหาร ขนาด 750 มล.

Paper Bowl 750 ml.


ถ้วยอาหาร ขนาด 850 มล.

Paper Bowl 850 ml.

 
 

Wrap Paper | กระดาษห่ออาหาร

< Click

 

Lid | ฝาพลาสติก < Click

ฝาเรียบ | ฝาโดม | ฝายกดื่ม

 


 Paper Plate | จานกระดาษ

 

 

 Paper Coaster กระดาษรองแก้ว

กระดาษปิดถ้วยไอศครีม